Ansökan om utställningsersättning

Sveriges Konstföreningar har just i år möjlighet att erbjuda utställningsersättning med kronor 2.300 till samtliga konstnärer i Nordisk salong 2017.

Kravet som vanligt är att du som konstnär uppfyller de meriter som finns i bifogad ansökan.

Om du är intresserad fyller du iundertecknar och skickar ansökan, som du finner här, direkt till:

Sveriges Konstföreningar
Susanne Olsson
Tegnérgatan 60 a
216 12 Limhamn.

Då detta är ett specialerbjudande från Sveriges Konstföreningar är jag, Kerstin Schultz Wennerström, inte kontaktperson när det gäller ansökningarna för
just denna utställning. Kontakta istället susanne@sverigeskonstforeningar.nu vid eventuella frågor.

Skicka genast in en ansökan – men bara om du inte får utställningsersättning från annat håll. Glöm inte att till oss skicka en liten text (högst en A4 sida) om dig själv, eller din konst. Skriv ner något som du vill att besökarna skall veta om dig. Vi samlar denna information i en pärm i utställningen.

Vi ser fram emot att möta er på vernissagen och visa er Nordisk Salong2017.