Ansökning kan endast göras digitalt från denna webbplats.

Läs först noga igenom all informationen som gäller beträffande verken, tider, avgifter, inlämning, hämtning, etc., etc. Du hittar allt under ”Frågor och Svar” i menyn. Därefter klickar du på den röda knappen ”Till anmälningsformuläret”, fyller i alla fälten och skickar in.

Dina arbeten:

Du ansöker med 5 arbeten varav 1 måste bli godkändt av juryn för att du ska bli antagen till salongen. Du ansöker med digitala kopior på dina originalverk. Inga originalkonstverk ska skickas in för bedömningen. Hela konstverket måste synas på bilden och bildkvalité och bildstorlek ska ge verken rättvisa så att underlaget ska kunna bedömas av juryn utan svårighet. Om kvalitén är undermålig, kan verket refuseras.

Verken får inte vara äldre än tre år och inte tidigare ha varit utställda i Skåne, Sverige.

Digitala konstformer (CD / DVD) ska vara i utställningsskick. Vänligen kontrollera själv att digitalt inlämnade verk fungerar i dator (Mac och PC) och vanlig DVD spelare. Ej fungerande skivor beaktas ej. Max spellängd 8 minuter. Ange spellängd.

Ansöknings-/bedömningsavgift:

Ansökning kan endast göras digitalt från denna webbsida. Klicka på den röda rektangeln i vänster bildkant av sidan så öppnar sig anmälningsformuläret. (Formuläret lägger sig högst upp på sidan).

Anmälnings/bedömningsavgift:
SEK 400:- Betalas in på Plusgiro nr 140295-7
. Betalningsmottagare är Helsingborgs Konstförening, Kopparmöllegatan 14C, 254 36 Helsingborg.
Ange “Nordisk Salong 2017” på betalningen samt namn och land.

Utländska inbetalningar:
IBAN: SE57 9500 0099 6042 0140 2957
SWIFT/BIC: NDEASESS.

Bankkostnader betalas av sökande.
Senaste betalningsdatum: 15 augusti 2017

Senaste anmälningsdag: 15 augusti 2017. Ansökningshandlingar där betalning saknas behandlas ej.

Observera att vi inte skickar tillbaka digitala bilder som bifogats ansökan.

Jurybedömning och antagna arbeten:

Juryns beslut meddelas den 6 september 2017 
via e-post. Information kommer också att ges på denna webbplats och på Helsingborgs Konstförenings hemsida, www.helsingborgskonstforening.se. Beslutet kan ej överklagas.

Inlämning av antagna verk sker tisdagen den 17 oktober eller onsdagen den 18 oktober mellan 10-16, på Dunkers Kulturhus. I ditt antagningsbrev får du mer detaljerade uppgifter. Inlämnade verk ska vara till försäljning, signerade med namn och år, vara i torrt skick, samt på baksidan vara märkta med konstnärens namn och verkets nummer/titel. E-posta även information om dig och dina arbeten, högst en A4. Denna information skall sättas i en pärm på utställningen.

Visar det sig att inlämnade konstverk skiljer sig markant från insända digitala bilder i fråga om färg och kvalité, förbehåller sig Nordisk Salong 2107 rätten att avvisa dessa.

Antagna konstnärer erhåller ett utställningsintyg. Samtliga verk är försäkrade under utställningsperioden. Antagna verk skall vara till salu och får inte avlägsnas under pågående utställning. Helsingborgs Konstförenings provision på försålda verk är 25%.

Avhämtning av icke sålda verk:

Avhämtning av icke sålda verk sker den 20  – 21 februari 2018, mellan kl 11-18 på Dunkers kulturhus. Observera att du som konstnär ansvarar för hämtning och lämning och eventuell transport av konstverken till och från utställningen.

Du är också ansvarig för alla transportkostnader. Dunkers kulturhus och Helsingborgs Konstförening är inte ansvarig för konstverk som inte avhämtas före den 23 februari 2018 kl 18.00. Mejla eventuella frågor till info@helsingborgskonstforening.se